اتصال به SQL Server در سی شارپ (SqlConnection)

برای ارتباط با هر پایگاه داده و انجام هر گونه عملیاتی لازم است تا به آن پایگاه داده وصل شویم. در ADO.NET جهت اتصال به پایگاه داده SQL Server از شی SqlConnection استفاده می شود. در این قسمت از آموزش سی شارپ به بررسی این شی و روش کار با…