رنگی کردن يك درميان سطرهاي دیتاگرید ویو

برای رنگی کردن يك درميان سطرهاي دیتاگرید ویو هم میتونید از کدزیر استفاده کنید و هم از کد دوم بسته به این که کدام به کارتون میاد dataGridView1.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;   کد شماره 2 public void bg_dtg() { foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows) if (row.Index % 2==0 ) { row.DefaultCellStyle.BackColor =…

ساخت لیست ویو چند ستونی در سی شارپ

در بعضی از برنامه ها شما نیز لیست ویو هایی را دیده اید که بصورت دیتاگرید ویو دارای ردیف و ستون های دیگری هستند در این پست قصد ساخت همچین کامپوننتی بصورت ساده هستیم فقط کافی است کد های زیر را در سی شارپ بنویسید برای اینکار یک پروژه سی…