الگوریتم برزنهام برای رسم خط

ا کنون نحوه رسم خط با قرار دادن پیکسل ها بر روی صفحه نمایش را بحث می کنیم. اگرچه در جاوا به سادگی می توانیم از متد drawLine بدون توجه به پیکسل ها انجام دهیم ، ارضا کننده نخواهد بود اگر ندانیم این عمل چگونه انجام می شود. ما از…