مقسوم الیه های مشترک دو عدد

سوال# برنامه ای بنوسید که دوو عدد را از ورودی گرفته و مقسوم الیه های مشترک آنها را بدست آورد .(در محیط کنسول اپلیکیشن)؟ محیط  برنامه نویسی : Consol App دانلود قیمت ۱۲۰۰۰۰ تومان به همراه توضیحات خط به خط هر کد که شما کاملاً متوجه روند نوشتن کد شوید…

محاسبه فاکتوریل دو عدد

سوال # برنامه ای بنویسید که دوعدد را ازورودی گرفته و فاکتوریل آن را بدست آورد؟   نرم افزار مورد استفاده :vs محیط مورد استفاده : Consol App زبان مورد استفاده : #C دانلود قیمت ۱۵۰۰۰ تومان جهت دریافت به شماره تلگرام زیر پیام بفرستید . ۰۹۱۲۲۶۴۹۳۲۱    به کانال برنامه…