نوع های داده عددی

نوع های داده عددی


در زبان سی شارپ، چندین نوع داده عددی داریم که بر اساس نوع داده صحیح و اعشاری و بازه ذخیره سازی اعداد به شرح زیر می باشند:

 1. نوع داده byte: در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۲۵۵ را ذخیره کرد.
 2. نوع داده sbyte: در این نوع داده می توان از بازه ۱۲۸- تا ۱۲۷ را ذخیره کرد.
 3. نوع داده short: در این نوع داده می توان از بازه ۳۲،۷۶۸- تا ۳۲،۷۶۷ را ذخیره کرد.
 4. نوع داده ushort: در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۶۵،۵۳۵ را ذخیره کرد.
 5. نوع داده int: در این نوع داده می توان از بازه ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۸- تا ۲،۱۴۷،۴۸۳،۶۴۷ را ذخیره کرد.
 6. نوع داده uint: در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۴،۲۹۴،۹۶۷،۲۹۵ را ذخیره کرد.
 7. نوع داده long: در این نوع داده می توان از بازه ۹،۲۲۳،۳۷۲،۰۳۶،۸۵۴،۷۷۵،۸۰۸- تا ۹،۲۲۳،۳۷۲،۰۳۶،۸۵۴،۷۷۵،۸۰۷ را ذخیره کرد.
 8. نوع داده ulong: در این نوع داده می توان از بازه ۰ تا ۱۸،۴۴۶،۷۴۴،۰۷۳،۷۰۹،۵۵۱،۶۱۵ را ذخیره کرد.
 9. نوع داده float: در این نوع داده می توان از بازه ۳٫۴۰۲۸۲۳e38- تا ۳٫۴۰۲۸۲۳e38 را ذخیره کرد.
 10. نوع داده double: در این نوع داده می توان از بازه ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲e308- تا ۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲e308 را ذخیره کرد.
 11. نوع داده decimal: در این نوع داده می توان از بازه ۷۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵- تا ۷۹۲۲۸۱۶۲۵۱۴۲۶۴۳۳۷۵۹۳۵۴۳۹۵۰۳۳۵ را ذخیره کرد.

نکته: علامت s در کنار byte یعنی نوع داده sbyte، مخفف signed یا دارای علامت منفی است که نشان دهنده بازه اعداد منفی می باشد.
نکته: علامت u در کنار نوع هایی مانند short و int و long، مخفف unsigned یا بدون علامت منفی است که این نوع های داده اعداد بزرگتر از صفر را قبول می کنند.

برای مثال:

int number1 = 23332345;
decimal number2 = 458.332m;
byte number3 = 231;

در صورتی که کنار عددی کاراکتر m قرار بگیرد مانند مثال بالا، مشخص می کند که این عدد از نوع decimal است، در بخش های بعدی دلیل استفاده از این کاراکتر را متوجه خواهیم شد.

نکته: همیشه نوع هایی که بازه شان کمتر از بازه نوع دیگر است، به طور مستقیم قابل تبدیل به هم هستند. برای مثال می توان متغیری از نوع int را داخل متغیری از نوع long ریخت، اما این برعکس این عمل امکان پذیر نیست. مثال:

int number1 = 55312;
long number2 = number1;

کد بالا بدون مشکل اجرا خواهد شد. اما کد زیر اجرا نخواهد شد:

long number1 = 223423;
int number2 = number1;

در صورت نیاز به این کار، باید از تبدیل نوع ها یا Type Casting استفاده کرد که در بخش های بعدی در مورد Type Casting توضیح خواهیم داد.

 

 به کانال برنامه نویسی ما پیوندید واز آخرین مطالب روز باخبر شو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *